>
4:18 pm - Saturday April 16, 7853

Archive: Amharic Subscribe to Amharic

በመረጃ የተደገፈ ሙግት ! (ተወልደ በየነ  ((ተቦርነ)

በመረጃ የተደገፈ ሙግት ! ተወልደ በየነ  (ተቦርነ) መጋቢት 30,2013 አ.ም ለኪነ- ጥበብ ባለሙያዎች የተሰጠው ሽልማት ተሸላሚዎችን ከለየበት መስፈርቶች አንዱ...

ማስተባበሉ አያዋጣም! (ጌታቸው ሽፈራው)

ማስተባበሉ አያዋጣም! ጌታቸው ሽፈራው የስነ ጥበብ ባለሙያዎች ሽልማት ላይ የተነሳውን ቅሬታ ጠበቅ ያለ በመሆኑ አዘጋጆቹ የጨነቃቸው ይመስለኛል። እንደኔ...

ምርጫ ብሄር፣ ዜግነትና ግብር - ንቁና ምክንያታዊ ዜጎች እንፍጠር.. !!! (አካለወልድ አንዳርጌ)

ምርጫ ብሄር፣ ዜግነትና ግብር – ንቁና ምክንያታዊ ዜጎች እንፍጠር.. !!! አካለወልድ አንዳርጌ   1. ምርጫ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመመስረት የሚያስችል...

አለም የዘነጋት ኢትዮጵያ እድሏ ያሳዝናል! ደረጀ መላኩ ( የሰብዓዊ መብት ተሟጋች)

አለም የዘነጋት ኢትዮጵያ እድሏ ያሳዝናል! ደረጀ መላኩ ( የሰብዓዊ መብት ተሟጋች) Tilahungesses@gmail.com የሰው ልጆች ህይወት ክብር፣ ከጎሳ ወይም ሃይማኖት ማንነት...

አንዳንድ "ሰብዐዊያን"¡¡¡ (መስከረም አበራ)

አንዳንድ “ሰብዐዊያን”¡¡¡ መስከረም አበራ *… የገዳያችሁን አውሬነትን በመጋራት የሚመጣ ድል የለምና ትግላችሁን ወደኋላ በሚጎትት የጭካኔ...

በቻግኒ ከተማ የሆነው እንዲህ ነው! (አማራ ኮምዩኒኬሽን)

በቻግኒ ከተማ የሆነው እንዲህ ነው! አማራ ኮምዩኒኬሽን * … በገዳዩና በነፍሰበላው ቡድን አባል ላይ ስለተወሰደው እርምጃ  አንድ እዉነት መታወቅ አለበት..! እርምጃ...

አሁን ያሉት ፓለቲከኞች ህዝቡን ፈፅመዉ አያዉቁትም...!!! (አርቲስት መሀሙድ አህመድ)

አሁን ያሉት ፓለቲከኞች ህዝቡን ፈፅመዉ አያዉቁትም…!!! አርቲስት መሀሙድ አህመድ * እነሱ ሀገሬን ለመግለፅ ከፃፉት መፅሀፍ ከደሰኮሩት ዲስኩር፡...

በቸልታ የማይታለፉ ጉዳዮች  እናት ሀገር ኢትዮጵያ ጭንቅሺን ያበዙት እነማን ናቸው?! (ታየ ቦጋለ አረጋ - ኢልመ ደሱ ኦዳ)

በቸልታ የማይታለፉ ጉዳዮች  እናት ሀገር ኢትዮጵያ ጭንቅሺን ያበዙት እነማን ናቸው?! ታየ ቦጋለ አረጋ (ኢልመ ደሱ ኦዳ) አብሮ የመኖር ወርቃማ ዘዴዎች...