>
4:55 pm - Wednesday July 17, 2019

Archive: Amharic Subscribe to Amharic

“ህወሓት/ትህነግ በማይድን የመከፋፈል በሽታ የተለከፈ ፀረ-አማራ ድርጅት ነው!” (ከአዴፓ የተሰጠ መግለጫ)

ከአዴፓ ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ “ህወሓት/ትህነግ በማይድን የመከፋፈል በሽታ የተለከፈ ፀረ-አማራ ድርጅት ነው!”   የድርጅታችን አዴፓ...

 መከላከያ ከጋዜጠኞች ላይ እጁን ያንሳ (ፍትህ መጽሔት)

1. «የተናደደ ወታደር ለሚወስደው እርምጃ ኃላፊነት የለብንም» በማለት በመግለጫቸው ላይ ወንበዴያዊ ሃይለቃል የተናገሩት ሜ/ጀነራል መሐመድ ተሰማ ፍትህ...

ኢትዮጵያ÷ሕዝቧ እና ሥርዓታዊ ለውጥ የወያኔ/ኢሕአዴግ አጀንዳዎች አይደሉም! (ይኄይስ እውነቱ)

ኢትዮጵያ÷ሕዝቧ እና ሥርዓታዊ ለውጥ የወያኔ/ኢሕአዴግ አጀንዳዎች አይደሉም! ከይኄይስ እውነቱ ዜግነትን የማያውቅ፣ በጐሣ/ነገድ ማንነት ላይ ተመሥርቶ...

“እርካብና መንበር” ስለአብይ አህመድ ምን ይነግረናል? በመጽሀፉ በኩል የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሰብእና ስንቃኝ....(ርዕዮት)

አንዳርጋቸው በአትላንታ፣ ስድስት ጥያቄወች (መስፍን አረጋ) 

አንዳርጋቸው በአትላንታ፣ ስድስት ጥያቄወች መስፍን አረጋ  አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ በፀረወያኔ ትግል ያንበሳውን ሚና የተጫወተ የጦቢያ አንበሳ በመሆኑ...

አ.ዴ.ፓም ሆነ ት.ህ.ነ.ግ ህዝብ በማይደርስበት ስፍራ መቀመጥ ያለባቸው አደገኛ ገዳይ መርዞች ናቸው!!!  (ዘመድኩን በቀለ)

አ.ዴ.ፓም ሆነ ት.ህ.ነ.ግ ህዝብ በማይደርስበት ስፍራ መቀመጥ ያለባቸው አደገኛ ገዳይ መርዞች ናቸው!!! ዘመድኩን በቀለ ★ ከብአዴን የሰማሁት አዲስ ነገር...

አዴፓ በህዝቡ ለመታመን ከፈለገ •••!?! (ቅዱስ ማህሉ)

አዴፓ በህዝቡ ለመታመን ከፈለገ •••!?! ቅዱስ ማህሉ 1• አብይ አህመድ ባህርዳር የላከውን ጦር የሚያስዎጣ ከሆነ፣ 2• በአብይ አህመድ ትዕዛዝ እንዲያውም...

ከአ.ዴ.ፓ ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ!!!

ከአ.ዴ.ፓ ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ!!! የድርጅታችን አዴፓ ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ሰኔ 15/ቀን 2011 ዓ.ም በክልላችን መንግስት ላይ ተሞክሮ ሙሉ በሙሉ...